HAKKIMIZDA

ŞİRKET
PROFİLİMİZ

Şirketlere ve topluma nitelikli bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi gelecek için kullanmayı hedeflediğimiz 2003 yılından bugüne, insan odaklı, yaratıcı çözümler peşinde olduk. Yıllar içinde yaptığımız analizler ve edindiğimiz tecrübeleri bileşenlerimizle paylaşmak, mesleki disipline olan bağlılığımız, çözüm iskeletimize sürekli güç katıyor. Hedefimize doğru ilerlerken, uzun yıllar sarfedeceğimiz emeğimizi, “teknoloji” ve “akılla” birleştirdik.

Her dakika değişen iş dünyası dinamikleri karşısında müşterilerimizin performans seviyelerini yukarı çıkarmaları için onlara çözümler sunuyor, sorunlar karşısında birlikte mücadele ediyoruz.

Bunları yaparken,
değerlere odaklı, kayda değer, güvenilir sonuçlar için çalışıyoruz.

YÜKSEK
KURUMSAL
GÜÇ!
ZAMANINDA
DÜRÜST
PROFESYONEL

ŞİRKET
DEĞERLERİMİZ

Yenilikçi davranış modelini esas almak ve değişime açık olmakla birlikte geçmişten devraldığımız kazanımların bizleri başarıya ve mutluluğa götürmesi kaçınılmaz gözüküyor. Öğrenmeye açık ve her gün en yüksek performansı göstermeye hazır ekibimizle, esnek iş koşullarına hazırız. Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranmayı esas alır, birbirimize bireysel ve ekip olarak güvenir, aynı takımın mensupları olarak hareket ederiz. Yüksek ahlaki değerlere her durumda kayıtsız şartsız bağlıyız. Karşılıklı güvene dayanan ortaklıklara Sorumluluk üstlenir, birlikte verilen kararları savunuruz. Başarının gururunu paylaşırken hataların da sorumluluğunu üstlenir bu hataların düzeltilmesi için birbirimize destek oluruz. Sonuçlara odaklanır, her zaman azim ve kararlılıkla bizi başarıya götürecek çözümleri ararız. Disipline verdiğimiz önemin bizi sürdürülebilir ve tutkulu bir değişime götüreceğini biliyoruz.

MUHASEBEYE
BAKIŞIMIZ

Dünya üzerinde muhasebecilik mesleği ayrıcalıklı bir konumdadır. Bu nedenle meslek mensupları başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında yasal güvenceye kavuşturulmuş, mesleki faaliyet bu ülkelerde adeta yasal koruma altına alınmıştır. Fransa 1881, Hollanda 1895, İsviçre 1941, Brezilya ve Meksika 1946, Yunanistan 1950, Türkiye’de ise 1989 yıllarında mesleki faaliyeti ve meslek mensuplarının çalışma ilkelerini yasal düzenleme ile belirlemiş bulunmaktadır. 
Meslek mensuplarının çalışma ilkeleri ve koşulları özellik arz etmektedir. Bu nedenle meslek mensuplarını muhasebe gereksinimi duyanların kendi tercih ve isteklerine terk etmek mümkün değildir. Bu nedenle mesleğin kamusal görüntüsü farklı yasalarla da kabul edilmiştir. 
Muhasebe ile uğraşan, bu alanı meslek olarak seçenler dünyanın en kutsal mesleğini ifa edenler olarak kabul edilmektedir. Çünkü meslek elemanları yaptıkları işlerle hem hizmet verdikleri kişinin ve hem Devletin ve de aynı zamanda üçüncü şahısların haklarını koruyabilecek rapor ve bilgi üretmektedirler. 
Tüm insanlar muhasebe mesleğinden yararlanmak zorundadırlar. Çünkü en küçük ekonomik birim olan kişi gelir ve giderini bilmek ve ona göre karar almak zorundadır. Bir başka anlatımla kişiler karar verme sırasında elde edebileceği bilgileri dikkate almak zorundadır.

MUHASEBE
BİLİMDİR.
YETKİN
İNOVATİF
SAYGIN

ŞİRKET
AKREDİTASYON

Ofisimiz, TÜRMOB, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlıdır.

Müşterilerimizin muhasebe ve mali işlemlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularında Türmob 16287849 sicil numarası Bursa SMMMO 5163 sicil numarası ile hizmet vermekteyiz.

Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim hizmetlerinde Türkiye çapında üstün yetenekli çözüm ortakları ile faaliyet göstermekteyiz.

​Kayıtlı olduğumuz kuruluşlar;
 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Türkiye Etik ve İtibar Derneği
Türkiye Kalite Derneği
JCI Türkiye 

Hakim Olduğumuz Kurumsal Yazılımlar