Haberler

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde “e-irsaliye Uygulama Kılavuzu” güncellenmiştir.

Devamı

İstihdamı teşvike ilişkin yeni düzenlemeler

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de 7252 Sayılı "Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ..

Devamı

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme

Az Tehlikeli iş yeri olarak kabul edilen yerlerde 01.07.2020 tarihinden itibaren bazı zorunlu uygulamalar yapılmak zorundadır.

Devamı

Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Hakkında SGK Usul ve Esasları

Bilindiği gibi, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 24 ..

Devamı

GEKAP Usul ve Esasları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7/2/2020 tarihli "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayınl..

Devamı

SGK Prim Bildirgeleri ile Muhtasar Beyanname birleşti.

"Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi i..

Devamı

E-FATURA SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE;

E-FATURA SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE;

Devamı

2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

Devamı

Gecikme zammı oranı aylık %1,6’ya indirildi.

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık %1,6 olarak belirlenmiştir.

Devamı

Yıl sonunda biten, varlık barışına ilişkin bildirim ve beyan süreleri 6 ay uzatıldı.

30 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamında aşağıdaki bildirim ve beyan süreleri bitim tar..

Devamı

2020 yılı güncel vergilendirme hadleri

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Devamı

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

Devamı

01.01.2020'den itibaren vergiler sadece devlet bankalarından ödenecektir.

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Devamı

2020 Yılı Asgari Ücret Bilgilendirmesi

2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları belirlendi.

Devamı

İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatıldı.

24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de "7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı...

Devamı

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Vergi dairesi Adres değişikliği ve bazı uygulamaları hakkındaki değişiklikler

Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler..

Devamı

Elektronik Defterler ile ilgili güncel değişiklikler

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmış olup güncel değişiklikler bilgilerinize sunulmuştur.

Devamı

Elektronik Belgeler hakkındaki güncel değişiklikler

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Devamı

Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Durumunda Yıllık Beyanname Verilmesi

Son zamanlarda İşverenlerin ve yazıya muhatap çalışanların merak ettiği belli başlı hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Devamı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi hakkında

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi 6 Ay Uzatıldı.

Devamı

e-Fatura ve e-Defter hakkında

e-Fatura ve e-Defter Kullanıcılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2020 Olarak Güncellendi.

Devamı

SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında

SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında 15/08/2019 tarihli ve 2019/16 Sayılı Genelge Yayınlandı.

Devamı

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Muhtasar ve SGK Prim Hizmet Beyannameleri

Muhtasar ve SGK Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/1/2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Devamı

İhracat Mahsubunda Grup Firmalar hakkında değişiklik

İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı.

Devamı

İhracat genelgesinde değişiklik

İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı.

Devamı

2019 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 Sayılı Kanun'un 10 uncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklene..

Devamı

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri yeniden düzenlendi

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 29 Mart 2019 tarihli ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni ..

Devamı

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmi Gazete’de 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı...

Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Döviz Cinsinden Sözleşme Kısıtlaması Hakkında Sık Sorulan Sorular Bölümü Oluşturuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde 27.02.2019 tarihinde yaptığı Basın Duyurusunda, yukarıda anılan Tebliğ çerçevesinde “Sıkça Sorulan Sorular” bö..

Devamı

2018 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar.

Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25’ine kadar beyan ediler..

Devamı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı.

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı.

Devamı

Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin "E-Fatura İptal Portalı" Oluşturulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığınca "e-Fatura İptal Portalı" oluşturulmuştur.

Devamı

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 14 Şubat 2019 tarihli ve 112 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, konkordato sürecine giren borçludan olan alacaklarda ..

Devamı

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de "17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ&quo..

Devamı

23 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı "23 Seri No.lu KDV Genel Uyg..

Devamı

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de "7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da..

Devamı

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de "7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlan..

Devamı

KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre muhtasar, KDV ve ÖTV beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre söz..

Devamı

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar Yayımlandı.

7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de "Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 71..

Devamı

Nakit Sermaye artırımlarında Kurumlar Vergisi indirimi

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara ..

Devamı

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler.

9.1.2019 tarihinde “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuştur.

Söz konusu Kanun Tek..

Devamı

Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından Yapılan Duyuru

Bilindiği üzere, 6 Aralık 2018 tarihli "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca, elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olan gerçek veya tüzel ..

Devamı

Duyuru: Yeni nesil yazar kasa kullanan müşterilerimizin dikkatine

Duyuru: Yeni nesil yazar kasa kullanan müşterilerimizin dikkatine

Devamı

İş Kanunu'na göre hamilelik ve analık hallerinde dikkat edilmesi gerekenler

Bu yazımızda 4857 sayılı İş Kanunu'nun hamilelik, doğum ve analık halleriyle ilgili düzenlemelere yer verdik.

Devamı

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları belli oldu

Devamı

Poşetlerde ücret uygulaması

7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Devamı

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri ile ilgili gelişme

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır.

Devamı

7143 sayılı kanun ödeme süreleri uzatıldı.

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Yeni İmkanlar Sağlanmıştır.

Devamı

İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi işlemleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Eylül 2018 tarihinde, 32 sayılı kararın İhracat Bedelleri hakkındaki esaslarını çıkarttığı bir tebliğ ile yeniden düzenlemiş ve ar..

Devamı

Döviz cinsinden sözleşmelerde son durum

Bakanlık 18 Eylül 2018’deki açıklamasından sonra 6 Ekim 2018’de bir tebliğ yayınlamış ve TL olarak düzenlenmesi gereken sözleşmeler ile dövizli düzenlenebilecek..

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında taraf..

Devamı

KOSGEB Genel Destek Programı sona erdi, yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

KOSGEB tarafından 2010 yılından beri uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; İcra Komitesi’nce alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 ..

Devamı

Zorunlu BES Hakkında Bilgilendirme

Zorunlu Bireysel Emeklilik sistemi ve şirketinizin yapması gerekenler konusunda bilgilendirme çalışmamız

Devamı

7143 yapılandırma hk.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemeler..

Devamı

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilm..

Devamı

KDV Kanun Tasarısının Getirdikleri

İş dünyasının uzun zamandır beklediği ve reform niteliğinde yeniliklerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Tasarısı..

Devamı

Uzun Ömürlü Şirketlerin yapılanması hakkında sunum yaptık.

Uzun ömürlü ve sürdürülebilir şirketin temellerini oluşturmanın, onları dünya liginde güçlü kılacak özellikleri kazandırmanın önemini paylaştığımız toplantımızd..

Devamı

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları çalışmamızı inceleyebilirsiniz..

Devamı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Devamı

2018 yılı ceza ve tutarlar ile ve Damga Vergisi oran ve tutarları belirlendi.

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak ceza ve tutarlar ile ve Damga Vergisi oran ve tutarları belirlendi. Konu ile ilgili çalışmamız ektedir.

Devamı

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Uygulanması hakkında

Bilindiği üzere, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin uygulanması..

Devamı

Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

6824 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden..

Devamı

Bahçeşehir Üniversitesinde "kurumsallaşma" semineri

Bahçeşehir Üniversitesi ve JCI BURSA'nın birlikte düzenlemiş olduğu "Kurumsallaşma- Uzun Ömürlü Şirketi Kim İstemez" konulu seminerimiz, çözüm ortağım..

Devamı

Ben ve Marka'm

Bir firma için en önemli şey, ürün ve hizmetlerinin müşterileri tarafından beğenilmesi ve müşteri grubunun beklentili müşteriden çıkıp sadık müşteriye geçişidir..

Devamı

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Çalıştayı ve Paneli’ne katıldık.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu'nun (KGK); Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dışında bağımsız denetime tabi olan kuruluşların u..

Devamı

Vergi İdaresinde Uygulama Birliği Çalıştayı Gerçekleştirdik.

Bursa SMMM Odası öncülüğünde Vergi idaresi ve uygulamalarında yaşanan aksaklıklara çözüm önerisi getirdiğimiz çalıştayımızı Oda binasında gerçekleştirdik...

Devamı

Kurumsal Yönetim Sempozyumu’na katıldık.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) ev sahipliğinde ülke genelinden gelen meslek mensupları 12 – 14 Mayıs 2017 tarihlerinde Uludağ Karinna H..

Devamı

Defter saklama süreleri hakkında bilgilendirme

1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 253 ve 254 üncü maddesi defter, belge ve vesikaları muhafaza ödevini düzenlemişt..

Devamı

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ'LERE 1 MİLYON TL DESTEK

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır.

Devamı