Haberler

Dövizli e-faturalarda kur bilgisi yazma zorunluluğu getirildi.

 • 27 Haziran 2021

e-Faturalarda, e-Faturanın düzenlendiği yabancı paraya ilişkin “döviz kuru bilgisi” alanının kullanımı zorunlu kılınması ve “e-Fatura Paketi” güncellemesine ili..

Devamı

Yapı ruhsatı başvurularında SGK dosyası otomatik açılacak

 • 27 Haziran 2021

Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemlerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlandı.

Devamı

7326 sayılı borç yapılandırması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi kanunu yayımlandı.

 • 27 Haziran 2021

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin matrah artırımı ve borçların yapılandırılmasına ilişkin Bazı Al..

Devamı

Uzaktan çalışma kavramı Sosyal güvenlik mevzuatında detaylı yer buldu.

 • 27 Haziran 2021

Bilindiği üzere, Uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü..

Devamı

KDV uygulamalarında değişiklikler yapıldı. Tevkifat işlem tutarı artırıldı.

 • 27 Haziran 2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, tevkifat uygulaması , Kdv istisnası, matrah ve indirimler ve Kdv iadesi ile ilgili bazı değişikliklerin yapıldığ..

Devamı

Stopaj indirimi 31.07.2021 tarihine uzatıldı.

 • 27 Haziran 2021

Kira Stopaj Kesintisine Sağlanan Tevkifat İndiriminin Süre Uzatımına İlişkin 4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.06.2021 Tarihli Ve 31499 Sayılı Resmi Gazetede ..

Devamı

KDV İndirimleri 31.07.2021'e uzatıldı.

 • 27 Haziran 2021

31.05.2021 tarihine kadar bazı mal ve hizmetlerin Kdv oranları indirimli olarak uygulanmaktaydı. Bu süre 31.07.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı

E-arşiv fatura, e-smm iptal ve itiraz kılavuzu

 • 13 Mayıs 2021

e-ARŞİV UYGULAMALARI (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU yayımlandı.

Devamı

KOSGEB’den bazı sektörlere salgın döneminde faizsiz kredi

 • 02 Mayıs 2021

KOSGEB salgından etkilenen bazı işletmelere destek kredisi vereceğini duyurdu.

Devamı

Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi uzatıldı.

 • 02 Mayıs 2021

30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl..

Devamı

Çekler ile ilgili önemli düzenleme

 • 02 Mayıs 2021

Çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri 31/5/2021 tarihine kadar durduruldu.

Devamı

Fatura düzenleme süreleri ile ilgili değişiklik

 • 02 Mayıs 2021

Fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi ile ilgili değişiklikler yapıldı...

Devamı

SGK ve İŞKUR teşvik ve işlemlerinde yeni değişiklikler (2021)

 • 02 Mayıs 2021

Nakdi ücret desteği, iş kazası ödeneği, doğum parası, geçmiş dönem teşvikleri ile ilgili değişiklikler

Devamı

Taşınmaz ticareti faaliyetlerinde bulunan işletmeler için değişiklikler

 • 02 Mayıs 2021

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartlarda değişiklikler yapılmasına dair yönetmelik 16.04.2021 tarihinde yayımlandı...

Devamı

Kurumlar vergisi oranı değişti

 • 02 Mayıs 2021

Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair 7316 Sayili Kanun 22/04/2021 Tarihli Ve 31462 Sayılı Resmi Gaz..

Devamı

Yiyecek-İçecek Sektöründeki İşletmelere Ciro Kaybı Desteği Başvuru Süresi Uzatıldı

 • 01 Mayıs 2021

5 Şubat 2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetleri kı..

Devamı

2020 yılında elde edilen gelirlere ilişkin beyanname verme dönemi başladı

 • 28 Şubat 2021

01.03.2021 ile 31.03.2021 tarihleri arasında beyanname verilecek gelirler ile beyanname verme şartları hk bilgilendirme

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı.

 • 28 Şubat 2021

19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazetede kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 3556 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

Devamı

KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 • 28 Şubat 2021

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik ..

Devamı

Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisi Bedelleri ile ilgili açıklama

 • 28 Şubat 2021

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.01.2021 tarih ve 49024 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktar..

Devamı

Elektronik Belge uygulamalarında yeni değişiklikler

 • 28 Şubat 2021

09 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de elektronik belge uygulamalarına geçişe ilişkin 19/10/2019 tarihli 509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ..

Devamı

34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

 • 08 Şubat 2021

5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de “34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı..

Devamı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir

 • 07 Şubat 2021

04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı..

Devamı

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 • 07 Şubat 2021

4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Devamı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-GE Kanununda Değişiklikler Yapıldı.

 • 07 Şubat 2021

3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de "7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kan..

Devamı

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri hakkında değişikik

 • 07 Şubat 2021

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişikl..

Devamı

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı.

 • 07 Şubat 2021

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gü..

Devamı

Form Ba ve Form Bs Uygulamasında Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

 • 07 Şubat 2021

25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de Form Ba ve Form Bs uygulamasinda değişiklik yapan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı..

Devamı

Değerli Konut Vergisi Tebliği Yayımlandı

 • 07 Şubat 2021

Bilindiği üzere, değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyan edilip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit hali..

Devamı

2021 Yılı Asgari Ücret Belirlendi

 • 10 Ocak 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28 Aralık 2020 tarihli toplantısında 2021 yılının tümü için aylık brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir...

Devamı

Kısa Çalışma Başvuru süreleri uzatıldı.

 • 24 Aralık 2020

Kısa çalışma başvuru süreleri uzatıldı.

Devamı

Esnafa verilecek destekler hk.

 • 24 Aralık 2020

Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanmı..

Devamı

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/05/2021 Tarihine Uzatıldı

 • 24 Aralık 2020

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar ya..

Devamı

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması ve Covid-19 Aşılarının Tesliminde KDV Oranı

 • 24 Aralık 2020

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl..

Devamı

İşverenlere Sağlanan Bazı Destek ve Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatıldı.

 • 24 Aralık 2020

02 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de işverenlere sağlanan bazı destek ve teşviklerin uygulama sürelerini uzatan Kararlar yayımlandı.  ..

Devamı

Yatırımlarda teşvik kararında değişiklik

 • 24 Aralık 2020

17 Aralık 2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)” ..

Devamı

Elektronik Defterlerin ikincil saklanması hakkında düzenleme

 • 27 Kasım 2020

Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile aşağıdaki madde tebliğe ..

Devamı

7256 Sayılı Kanun kapsamında Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması hk.

 • 19 Kasım 2020

17 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun ile kamu alacaklarında yapılandırma yapılmış ve bazı kanunlar değiştirilmi..

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Süresi Uzatıldı.

 • 28 Ekim 2020

27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 3135 sayılı Karar ile ücret..

Devamı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM PBK Tarafından Kabul Edildi.

 • 28 Ekim 2020

16 Ekim 2020 tarihinde TBMM'ye sunulan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Plan ve Bütçe Komis..

Devamı

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

 • 28 Ekim 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, döviz cinsinden sözleşme kısıtlaması hakkında duyuru yapıldı.

Devamı

İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı

 • 28 Ekim 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve 540702 sayılı Yazısı ile İhracat Genelgesi'nin “Peşin döviz” başlıklı 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır...

Devamı

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir

 • 02 Ağustos 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde “e-irsaliye Uygulama Kılavuzu” güncellenmiştir.

Devamı

İstihdamı teşvike ilişkin yeni düzenlemeler

 • 02 Ağustos 2020

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de 7252 Sayılı "Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ..

Devamı

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme

 • 11 Temmuz 2020

Az Tehlikeli iş yeri olarak kabul edilen yerlerde 01.07.2020 tarihinden itibaren bazı zorunlu uygulamalar yapılmak zorundadır.

Devamı

Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Hakkında SGK Usul ve Esasları

 • 30 Nisan 2020

Bilindiği gibi, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 24 ..

Devamı

GEKAP Usul ve Esasları

 • 07 Mart 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7/2/2020 tarihli "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayınl..

Devamı

SGK Prim Bildirgeleri ile Muhtasar Beyanname birleşti.

 • 27 Ocak 2020

"Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi i..

Devamı

E-FATURA SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE;

 • 02 Ocak 2020

E-FATURA SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE;

Devamı

2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

 • 30 Aralık 2019

2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

Devamı

Gecikme zammı oranı aylık %1,6’ya indirildi.

 • 30 Aralık 2019

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık %1,6 olarak belirlenmiştir.

Devamı

Yıl sonunda biten, varlık barışına ilişkin bildirim ve beyan süreleri 6 ay uzatıldı.

 • 30 Aralık 2019

30 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamında aşağıdaki bildirim ve beyan süreleri bitim tar..

Devamı

2020 yılı güncel vergilendirme hadleri

 • 30 Aralık 2019

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Devamı

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

 • 30 Aralık 2019

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

Devamı

01.01.2020'den itibaren vergiler sadece devlet bankalarından ödenecektir.

 • 30 Aralık 2019

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Devamı

2020 Yılı Asgari Ücret Bilgilendirmesi

 • 30 Aralık 2019

2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları belirlendi.

Devamı

İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

 • 30 Aralık 2019

İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatıldı.

 • 30 Aralık 2019

24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de "7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı...

Devamı

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

 • 30 Aralık 2019

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Vergi dairesi Adres değişikliği ve bazı uygulamaları hakkındaki değişiklikler

 • 01 Kasım 2019

Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler..

Devamı

Elektronik Defterler ile ilgili güncel değişiklikler

 • 31 Ekim 2019

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmış olup güncel değişiklikler bilgilerinize sunulmuştur.

Devamı

Elektronik Belgeler hakkındaki güncel değişiklikler

 • 31 Ekim 2019

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Devamı

Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Durumunda Yıllık Beyanname Verilmesi

 • 07 Ekim 2019

Son zamanlarda İşverenlerin ve yazıya muhatap çalışanların merak ettiği belli başlı hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Devamı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi hakkında

 • 07 Eylül 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi 6 Ay Uzatıldı.

Devamı

e-Fatura ve e-Defter hakkında

 • 07 Eylül 2019

e-Fatura ve e-Defter Kullanıcılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2020 Olarak Güncellendi.

Devamı

SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında

 • 07 Eylül 2019

SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında 15/08/2019 tarihli ve 2019/16 Sayılı Genelge Yayınlandı.

Devamı

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

 • 07 Eylül 2019

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Muhtasar ve SGK Prim Hizmet Beyannameleri

 • 07 Eylül 2019

Muhtasar ve SGK Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/1/2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Devamı

İhracat Mahsubunda Grup Firmalar hakkında değişiklik

 • 07 Eylül 2019

İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı.

Devamı

İhracat genelgesinde değişiklik

 • 19 Temmuz 2019

İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı.

Devamı

2019 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

 • 03 Nisan 2019

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 Sayılı Kanun'un 10 uncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklene..

Devamı

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri yeniden düzenlendi

 • 03 Nisan 2019

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 29 Mart 2019 tarihli ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni ..

Devamı

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

 • 12 Mart 2019

20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmi Gazete’de 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı...

Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Döviz Cinsinden Sözleşme Kısıtlaması Hakkında Sık Sorulan Sorular Bölümü Oluşturuldu.

 • 12 Mart 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde 27.02.2019 tarihinde yaptığı Basın Duyurusunda, yukarıda anılan Tebliğ çerçevesinde “Sıkça Sorulan Sorular” bö..

Devamı

2018 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar.

 • 12 Mart 2019

Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25’ine kadar beyan ediler..

Devamı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı.

 • 12 Mart 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı.

Devamı

Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin "E-Fatura İptal Portalı" Oluşturulmuştur.

 • 12 Mart 2019

Gelir İdaresi Başkanlığınca "e-Fatura İptal Portalı" oluşturulmuştur.

Devamı

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

 • 19 Şubat 2019

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 14 Şubat 2019 tarihli ve 112 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, konkordato sürecine giren borçludan olan alacaklarda ..

Devamı

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 • 19 Şubat 2019

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de "17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ&quo..

Devamı

23 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

 • 19 Şubat 2019

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı "23 Seri No.lu KDV Genel Uyg..

Devamı

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 • 19 Şubat 2019

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de "7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da..

Devamı

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 • 19 Şubat 2019

30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de "7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlan..

Devamı

KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.

 • 19 Şubat 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre muhtasar, KDV ve ÖTV beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre söz..

Devamı

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar Yayımlandı.

 • 19 Şubat 2019

7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de "Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 71..

Devamı

Nakit Sermaye artırımlarında Kurumlar Vergisi indirimi

 • 19 Şubat 2019

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara ..

Devamı

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler.

 • 19 Şubat 2019

9.1.2019 tarihinde “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuştur.

Söz konusu Kanun Tek..

Devamı

Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından Yapılan Duyuru

 • 19 Şubat 2019

Bilindiği üzere, 6 Aralık 2018 tarihli "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca, elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olan gerçek veya tüzel ..

Devamı

Duyuru: Yeni nesil yazar kasa kullanan müşterilerimizin dikkatine

 • 15 Ocak 2019

Duyuru: Yeni nesil yazar kasa kullanan müşterilerimizin dikkatine

Devamı

İş Kanunu'na göre hamilelik ve analık hallerinde dikkat edilmesi gerekenler

 • 07 Ocak 2019

Bu yazımızda 4857 sayılı İş Kanunu'nun hamilelik, doğum ve analık halleriyle ilgili düzenlemelere yer verdik.

Devamı

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

 • 02 Ocak 2019

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları belli oldu

Devamı

Poşetlerde ücret uygulaması

 • 02 Ocak 2019

7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Devamı

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri ile ilgili gelişme

 • 02 Ocak 2019

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır.

Devamı

7143 sayılı kanun ödeme süreleri uzatıldı.

 • 02 Ocak 2019

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Yeni İmkanlar Sağlanmıştır.

Devamı

İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi işlemleri

 • 18 Aralık 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Eylül 2018 tarihinde, 32 sayılı kararın İhracat Bedelleri hakkındaki esaslarını çıkarttığı bir tebliğ ile yeniden düzenlemiş ve ar..

Devamı

Döviz cinsinden sözleşmelerde son durum

 • 18 Aralık 2018

Bakanlık 18 Eylül 2018’deki açıklamasından sonra 6 Ekim 2018’de bir tebliğ yayınlamış ve TL olarak düzenlenmesi gereken sözleşmeler ile dövizli düzenlenebilecek..

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme

 • 17 Ekim 2018

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında taraf..

Devamı

KOSGEB Genel Destek Programı sona erdi, yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

 • 03 Ekim 2018

KOSGEB tarafından 2010 yılından beri uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; İcra Komitesi’nce alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 ..

Devamı

Zorunlu BES Hakkında Bilgilendirme

 • 31 Temmuz 2018

Zorunlu Bireysel Emeklilik sistemi ve şirketinizin yapması gerekenler konusunda bilgilendirme çalışmamız

Devamı

7143 yapılandırma hk.

 • 27 Temmuz 2018

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemeler..

Devamı

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01

 • 26 Nisan 2018

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilm..

Devamı

KDV Kanun Tasarısının Getirdikleri

 • 07 Mart 2018

İş dünyasının uzun zamandır beklediği ve reform niteliğinde yeniliklerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Tasarısı..

Devamı

Uzun Ömürlü Şirketlerin yapılanması hakkında sunum yaptık.

 • 12 Ocak 2018

Uzun ömürlü ve sürdürülebilir şirketin temellerini oluşturmanın, onları dünya liginde güçlü kılacak özellikleri kazandırmanın önemini paylaştığımız toplantımızd..

Devamı

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

 • 03 Ocak 2018

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları çalışmamızı inceleyebilirsiniz..

Devamı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

 • 03 Ocak 2018

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Devamı

2018 yılı ceza ve tutarlar ile ve Damga Vergisi oran ve tutarları belirlendi.

 • 03 Ocak 2018

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak ceza ve tutarlar ile ve Damga Vergisi oran ve tutarları belirlendi. Konu ile ilgili çalışmamız ektedir.

Devamı

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Uygulanması hakkında

 • 03 Ocak 2018

Bilindiği üzere, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin uygulanması..

Devamı

Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 • 03 Ocak 2018

6824 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden..

Devamı

Bahçeşehir Üniversitesinde "kurumsallaşma" semineri

 • 15 Ekim 2017

Bahçeşehir Üniversitesi ve JCI BURSA'nın birlikte düzenlemiş olduğu "Kurumsallaşma- Uzun Ömürlü Şirketi Kim İstemez" konulu seminerimiz, çözüm ortağım..

Devamı

Ben ve Marka'm

 • 12 Ekim 2017

Bir firma için en önemli şey, ürün ve hizmetlerinin müşterileri tarafından beğenilmesi ve müşteri grubunun beklentili müşteriden çıkıp sadık müşteriye geçişidir..

Devamı

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Çalıştayı ve Paneli’ne katıldık.

 • 30 Eylül 2016

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu'nun (KGK); Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dışında bağımsız denetime tabi olan kuruluşların u..

Devamı

Kurumsal Yönetim Sempozyumu’na katıldık.

 • 12 Mayıs 2017

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) ev sahipliğinde ülke genelinden gelen meslek mensupları 12 – 14 Mayıs 2017 tarihlerinde Uludağ Karinna H..

Devamı

Defter saklama süreleri hakkında bilgilendirme

 • 28 Temmuz 2017

1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 253 ve 254 üncü maddesi defter, belge ve vesikaları muhafaza ödevini düzenlemişt..

Devamı

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ'LERE 1 MİLYON TL DESTEK

 • 15 Eylül 2017

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır.

Devamı